Skúsenosti, ktoré nadobudneš iba mimo školy

Veľa ľudí robí v živote chybu, ktorou musia platiť obyčajným životom bez peňazí a úspechu. Myslia si totiž, že vzdelanie sa končí po skončení školy. Práve tu však skutočné vzdelanie iba začína. Až po odchode zo školských lavíc sa začíname zoznamovať so skutočným životom. Snažíme sa usporiadať si život v súlade s našimi hodnotami. Veľa ľudí má však kontraproduktívne priority. Napríklad tvojou prioritou je finančná nezávislosť a blahobyt. Nie si však ochotný vzdelávať sa a pravidelne pracovať na svojich schopnostiach. A to je chyba. Väčšia priorít na seba nadväzujú. Pokiaľ nevenuješ pozornosť jednej, nečakaj pozitívne výsledky u druhej.


Urči si priority

Kde však hľadať skúsenosti keď nie v škole? Možno si túto otázku kladieš aj ty. Spôsobov ako nadobudnúť potrebné skúsenosti či zručnosti je veľa. Ešte predtým ako začneš vyhľadávať konkrétne zdroje informácií, je potrebný aby si si položiť tieto otázky

  1. Aký je môj niche (zameranie)
  2. Aké sú moje silné stránky
  3. Aké sú moja slabé stránky
  4. Aký je môj cieľ

Nemôžeš sa vydať na cestu pokiaľ nepoznáš smer, ktorým sa chceš vydať. Tieto otázky ti pomôžu určiť tvoju súčasnú situáciu, prípadné ďalšie kroky potrebné na dosiahnutie tvojich cieľov. Vďaka podrobnému plánovaniu budeš vedieť, ktoré vlastnosti by si mal ďalej rozvíjať, a ktoré je potrebné naopak zminimalizovať.

Hľadaj na správnych miestach

V súčasnosti máme dostupné zdroje informácií ako nikdy predtým. Už dávno neplatí, že skúsenosti môžeš získať iba z kníh či učebníc. Trh v dnešnej dobe ponúka množstvo seminárov, workshopov, prednášok či online webináre, na ktorých sa vždy dozvieš potrebné informácie v danej oblasti. Do popredia sa tiež dostáva coworking, čiže nezáväzné zdielanie skúseností či nápadov zväčša v rôznych kancelárskych priestoroch. Coworking vo väčšine prípadov nebýva finančne náročný. Preto pokiaľ uprednostňuješ komornejšiu atmosféru a nemáš dostatok peňazí, coworking je pre teba ideálnou voľbou. Formou vzdelávania, ktorú uprednostníš je len na tebe. Pamätaj, že vždy sa nájdu spôsoby akým svoje ciele vieš dosiahnuť. Ak nevidíš príležitosť, tak si ju vytvor. Ak nemáš skúsenosti, tak ich kontinuálnou prácou nadobudni. Pokiaľ nemáš dostatok odvahy, tak začni prekonávať zónu komfortu. Úspech praje tým, ktorí vedia kam smerujú.