Dôvod, prečo prichádzaš o charizmu

Kto by nepoznal aspoň jedného chválenkára, mám pravdu? Sú to totiž tí najlepší, najúspešnejší, najvzdelanejší a najbohatší ľudia v našom okolí. Ak by som osobne mal vyzdvihnúť jednu vlastnosť, ktorá pôsobí ako zabíjač príťažlivosti a dobrého dojmu bolo by to práve chválenkárstvo. Poďme však trochu do detailov.

Chválenkárstvo je väčšinou spojené s viacerými faktormi, ktoré pôsobia ako spúšťač. Týchto spúšťačov je dokopy štyri a uvádzam ich pod skratkou NSNS.

  1. Nízke sebavedomie
  2. Snaha o zakrytie vlastných nedostatkov
  3. Nedostatok podpory zo strany rodiny a priateľov
  4. Strata pokory

jon-asato-137176-unsplashjpg

Nízke sebavedomie – ľudia s nízkym sebavedomím potrebujú druhým, ale hlavne sebe dokázať svoju hodnotu a robia to cez ich doterajšie úspechy v práci, biznise alebo osobnom živote. Robí to tiež veľké zastúpenie chlapov, keď sa snažia zbaliť babu skrz svoje auto. Milé ženy, veď to poznáte ;)

Snaha o zakrytie vlastných nedostatkov – tento faktor mierne nadväzuje na nízke sebavedomie. Osobne ho však vnímam, ako pokus úžerníkov a podvodníkov zakryť svoje nečestné praktiky a dávať do pozornosti iba tie (často vymyslené) úspechy, ocenenia a referencie.

Nedostatok podpory zo strany rodiny a priateľov – je to veľmi smutné, ale deje sa to pomerne často. Tvrdo pracujúci rodičia, opustení starí ľudia alebo len introvert, bez kamarátov. Tých možností je samozrejme viac. Takýto ľudia sa snažia nájsť si svoje miesto v spoločnosti cez internetové kamarátstva a hrejivé slová „Gratulujem ti“, „Si super“, „Skvelá práca“ alebo „Tvoje produkty nemajú chybu“. Čím väčší je takýto spúšťač, tým viac je chválenkárstvo intenzívnejšie ale o toto si rozoberieme neskôr.

Strata pokory – pokora je veľmi citlivá téma a jej nedostatok môže spôsobiť pohromu. Pokora znamená, že sa prestaneš na svet pozerať triezvymi očami, pretože stredobodom pozornosti si iba ty a všetci ostatní neznamenajú nič. Bližšie pokoru rozoberám v mojej knihe TVOJ ŽIVOT V TVOJICH RUKÁCH.

Poznám jeden príklad z praxe. Osoba, o ktorej bude teraz reč  je vo svojej oblasti veľmi úspešná. Nazvime ju Janka (možná podobnosť s nižšie uvedeným príbehom je čisto náhodná). Janka teoreticky vystupuje ako monopol, nemá konkurenciu a potenciálny klienti sa k tejto osobe takmer určite dostanú. Zhruba v prvej polovici roku 2019 získala svojím produktom prestížne ocenenie, ktoré ju doslova odrazilo do výšin. Inak povedané, sláva jej stúpla do hlavy. Sociálne siete zahlcovala rôznymi statusmi, obrázkami, odkazmi a podobne. Keď však zistila, že ľudia nevedia oceniť jej úspech, tak svoj postoj zmenila...ale k horšiemu. Nakoľko sa Janka potrebovala uistiť o jej výnimočnosti a úspechu, začala ľudí informovať o svojom produkte a víťazstvách pod rôzne fotky, citáty a príspevky na sociálnych sieťach. Robila to však veľmi sofistikovane. Nikdy svoje úspechy nezdieľala na miestach, kde by to bolo bezpredmetné. Inak povedané spomínané články, citáty a fotky sa týkali motivácie, osobného rastu a dosahovania cieľov.

 matheus-ferrero-226756-unsplashjpg

Nevravím, že predávať svoj úspech je zlé. Je to priam žiaduce. Musíš však vedieť s takýmto nástrojom narábať, inak sa ti môže stať to, čo spomínanej Janke. Namiesto toho, aby ubrala začala ešte viac tlačiť na pílu. Je dosť možné, že si niečo podobné robil aj ty a ani o tom nevieš. Jednoducho si to nevnímal a to je v poriadku. Nech sa už venuješ čomukoľvek, musíš pochopiť jednu vec. Nechaj úspech hovoriť za teba. Rob to jednoducho a prirodzene. Nesnaž sa ľuďom vnucovať svoje zručnosti. K úspechu pristupuj ako niečo, čo dnes je a zajtra nemusí byť. Neber to ako samozrejmosť.